Verilerin tek kaynaktan yönetilmesini sağladığı için prototiplerde ve versiyonlarda hızlı ve sürekli olarak değişiklikler yapılmasını mümkün hale getiren 3DEXPERIENCE Platformu, Maxwell Innovations’ın süreçlerinde hızlanma sağlayarak şirketin verimliliğini artırdı! Ayrıca bulut üzerinde entegre ve işbirliğine açık çalışma alanı kullanıldığında, dosya biçimi uyumluluğu ve ona bağlı olarak ortaya çıkan yeniden çalışma sorunları %23 oranında azaltırken, prototiplerdeki parçaların versiyon kontrol sorunları da %40 azalttı.