Giriş Sayfası Dijitalleşme, şirketlerin çevresel etkilerini ölçmekten daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur. Uygulanmadan önce bile, herkesin farklı kararların sürdürülebilirliğini nasıl değerlendirebileceğini keşfedin! Net-Zero Hero Lıfecycle Assessment İle Sürdürülebilirlik

Dar Vakitler, Etkili Önlemler Gerektirir

Artan çevresel kaygılar ve sürdürülebilirlik gereksinimleri ile net sıfıra doğru ilerleme devam ediyor. Ancak daha hızlı bir şekilde daha fazlası yapılabilir. Sürdürülebilir inovasyonu hızlandırmak için şirketler ekolojik tasarım ilkelerini uygulamaya başlayabilir. Bir ürün veya hizmetin tasarımı, yaşam döngüsü boyunca yaratacağı çevresel etkinin %80'ini belirler. Şirketler, ekolojik tasarımı ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine entegre ettiğinde, sürdürülebilirliği tüm değer ağına uygulayarak döngüsel bir ekonomi sağlayabilir. Financial Times (FT) Focus raporuna göre, yöneticilerin %56'sının bunu bilmesine rağmen, birçoğu harekete geçmekte zorlanıyor.

Lifecycle Assessment Sürdürülebilirliği Nasıl Sağlar?

Lifecycle Assessment (LCA), hammadde tedarikinden bitmiş ürünlerin teslimine kadar ticari ürün ve hizmetlerinin çevresel etkisini uçtan uca ölçer. Bir şirketin süreçleri hakkında binlerce kaynaktan gelen verileri temel alan LCA, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamayı amaçlar. Bir ürün veya hizmetin tasarımı, yaşam döngüsü boyunca yaratacağı çevresel etkinin %80'ini belirler. Şirketler, ekolojik tasarımı ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine entegre ettiğinde, sürdürülebilirliği tüm değer ağına uygulayarak döngüsel bir ekonomi sağlayabilir. Financial Times (FT) Focus raporuna göre, yöneticilerin %56'sının bunu bilmesine rağmen, birçoğu harekete geçmekte zorlanıyor.

Geleneksel LCA, halihazırda yapılmış olanın etkisini ölçer ve günlük iş aktivitelerinden bağımsızdır. Ancak LCA, gelişmiş dijitalleştirme ile çok daha fazlasını yapabilir.

Sanal ikiz deneyimleri, ürünleri, hizmet fikirlerini veya tasarımları sanal olarak test etmek için oluşturulan bilim tabanlı hassas bilgisayar modelleri ve simülasyonlardır. Daha sonra bu fikirler ve tasarımlar, herhangi bir fiziksel prototip veya operasyon olmaksızın bilgisayar tabanlı olarak tasarlanır, üretilir ve pazarlanır. LCA, sanal ikiz teknolojisinin bir parçası olarak, çevresel değerlendirmeleri fikir aşamasından itibaren inovasyon sürecinin her bir üyesine aşağı yönde sağlar.

Bir ürün veya hizmetin tasarımı, yaşam döngüsü boyunca yaratacağı çevresel etkinin %80'ini belirler. Şirketler, ekolojik tasarımı ürün ve hizmet geliştirme süreçlerine entegre ettiğinde, sürdürülebilirliği tüm değer ağına uygulayarak döngüsel bir ekonomi sağlayabilir. Financial Times (FT) Focus raporuna göre, yöneticilerin %56'sının bunu bilmesine rağmen, birçoğu harekete geçmekte zorlanıyor.

Sürdürülebilir İnovasyon, Yeniden Tasarlandı

Dassault Systèmes'in Sürdürülebilir İnovasyon Zekası çözümünün yaptığı gibi, LCA'yı sanal ikizin içine yerleştirmek, net sıfır ekonomisi için bir dizi yeni olasılığı ortaya çıkarır. Dassault Systèmes, tutarlı bir şekilde doğru istatistikler sunmak için, çok çeşitli bir yüksek kaliteli yaşam döngüsü bilgileri deposuna sahip çevresel bir veritabanı sağlayıcısı olan ecoinvent ile ortaklık kurdu.

Eksiksiz LCA verileri ve 3DEXPERIENCE® platformundaki benzersiz sanal ikiz sunumuna sahip olan şirketler, döngüsel ürün yaşam döngülerine yönelik yenilikler yapmaya, rekabet avantajı elde etmeye ve iklim savaşını kazanmaya daha da hazırlar.

Lifecycle Assessment
Lifecycle Assessment