İnsan Kaynakları

Cadem Digital, insan odaklı yönetim anlayışını benimsemiştir. Cadem Digital ailesinin karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayalı bir çalışma ortamında verimli biçimde çalışması İnsan Kaynakları Bölümümüzün temel varlık sebebidir. İnsan Kaynaklarında;

 • Doğru iş – insan eşleşmesi
 • Performansa bağlı gelişim planlaması ve ücretlendirme
 • İş hedeflerinden bireysel hedeflere yayılım
 • Eşit fırsat
 • ilkelerine bağlı kalarak, sürekli gelişimi, takım çalışmasını ve çevik organizasyonu destekleriz.

İşe Alım Süreci

Cadem Digital’de işe alım süreçlerinde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birisi yetkinliklerimizdir; adaylarda aşağıdaki ana yetkinliklerin olması önemlidir:

Cadem Digital Yetkinlikleri:

 • Kendi Yeteneklerini Bilmek
 • Amacı Net İfade Etmek
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Olmak
 • İş birliği Yapmak
 • Başkalarının Gelişimini Desteklemek
 • Takıma Liderlik Yapmak
 • Bütünü Görmek
 • Değişimi Yönetmek
 • İş Bitirmek

Başvuru yapan adayların değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Mesleki Kişilik Envanteri
 • İngilizce Seviye Tespiti

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir bölüme yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Sen de teknoloji ve mühendisliğin buluştuğu, global iş ortakları ile aynı takımda olarak kariyerine devam etmek istiyorsan Cadem Digital ailesine katıl.

Açık pozisyonlar için bu özellikler bende var diyorsan, cv’ni Başvuru Formu sayfası aracılığı ile tarafımıza ulaştırabilirsin!

CADEM DIGITAL Değerleri;

 • Fayda Yaratmak ve Duyarlılık: Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda; insana, ülkemize ve dünyamıza karşı sorumluluk alma ve fayda sağlama bilincindeyiz.
 • İşbirliği ve süreç odaklılık: Yaptığımız tüm çalışma ve faaliyetlerde; süreç odaklılığa ve işbirliğine, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.
 • Dönüştürücülük ve Yenilikçilik: Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli gelişimi esas alarak, bulunduğumuz ekosistemi geliştirmek, dönüştürmek ve yenilik getirmek hedefiyle çalışırız.
 • Yeni Nesil İş Bilinci: Sürdürülebilir bir iş ortamı yaratarak, biz bilinciyle iş yapmayı, insan odaklı, çevik ve yaratıcı iş yapış şekillerini benimseriz.