Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Product Life Cycle Managemet (PLM), ürün yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca ürünü tanımlayan bilgilerin daha etkili ve daha verimli bir şekilde akışını sağlayan bir bilgi teknolojisi kavramıdır.

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Product Life Cycle Managemet (PLM), ürün yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca ürünü tanımlayan bilgilerin daha etkili ve daha verimli bir şekilde akışını sağlayan bir bilgi teknolojisi kavramıdır.

Bu kavramı hayata geçirmek için CADEM DIGITAL®PLM olarak, Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE® ortamının kurulumun tüm evrelerinde danışmanlarımız ile müşterilerimize benzersiz bir destek sağlıyoruz. CADEM DIGITAL PLM danışmanlığını dört evrede gerçekleştiryoruz.

Birinci evrede, firmaların iş yapış tarzlarını değiştirme fikrini tetikleyen zorluk ve sıkıntılarını anlatmaları için müşterilerimiz ile bir araya geliyoruz. Bu darboğazlara karşılık hangi hedeflerinin olduğuna dair bir fikir sahibi oluyoruz.

İkinci evrede, mevcut durumu değerlendirmek ve hedef durumu tespit etmek adına ilgili bölüm yöneticileri ile bir araya geliyoruz. Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşüm yol haritasını, bu dönüşümün verimini ve oluşturacağı değerlerin ölçü tanımlamalarını yine bu evrede belirliyoruz ve bir sonraki evreye geçmek için el sıkışıyoruz.

Üçüncü evrede, önceki görüşmelerimizde elde edilen veriler karşılığındaki çözümümüzü sunuyoruz. Standart çözümün dışında özelleştirilecek alanlar da yine bu evrede ele alınıyor ve müşterilerimizin önünde iş önceliklerine göre, uygulama başarısı ölçülebilen, okunabilir bir proje planı oluyor.

Dördüncü evrede, Ürün Yaşam Döngüsü kavramının sanal dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Proje planı daha hassas ayrıntılar ile güncellendikten sonra çözümümüz için gerekli donanım ve yazılım altyapısı denetlenip uygulamanın kurulumu yapılır. Eğer üçüncü evrede tespit edilen özelleştirmeler var ise bu özelleştirmeler gerçekleştirilir ve kurulum anahtar kullanıcılar ile belirli iş yapış senaryoları üzerinden test edilir.

Tüm bu evrelerden sonra sanal dönüşüm artık hayata geçmiş oluyor. Takip eden günlerde desteğimiz sahada devam ediyorken, eş zamanlı olarak uygulamanın başarısını ve sonuçlarını değerlendirmeye başlıyoruz.

Radyo Program

CADEM DIGITAL Genel Müdür Yardımcısı Nedret Kademli’nin, Dijital Dönüşümde PLM’in önemini ve süreçlerini anlattığı radyo programını dinlemek için tıklayınız