COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL
Prograsif Saç Metal Kalıplar

Prograsif Kalıplar İçin Maliyet Mühendisliği, Malzeme Kullanımı ve Süreç Planlama

Tasarım Nedir

COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL süreç maliyetlerini düşüren tasarım değişikliklerini belirlemeye yardımcı süreç optimizasyon araçlarını, belirli ürünlerle birlikte dizinim araçları, açınım geliştirme ve FTI’nın sac şekillendirme fizibilite analizinin gücünü birleştirir. Prograsif, tandem ve transfer kalıpları için pres ihtiyaçları,pres tonajı, operasyon numaraları ve detaylı maliyetlendirmeyi de içeren proses planı oluşturur.

COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL maliyet mühendisliğini, malzemenin efektif kullanımını, maliyet & ağırlık optimizasyonunu ve süreç planlamayı birleştirir.

COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL süreç maliyetlerini düşüren tasarım değişikliklerini belirlemeye yardımcı süreç optimizasyon araçlarını, belirli ürünlerle birlikte dizinim araçları, açınım geliştirme ve FTI’nın sac şekillendirme fizibilite analizinin gücünü birleştirir. Prograsif, tandem ve transfer kalıpları için pres ihtiyaçları,pres tonajı, operasyon numaraları ve detaylı maliyetlendirmeyi de içeren proses planı oluşturur.

COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL – Prograsif Saç Metal Kalıplar

COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL form verilecek sac metallerin ve bunların kalıplarının şekillendirilebilirliği, aynı zamanda da hedef maliyetlerin oluşturulmasını sağlayan bir yazılımdır. Kullanıcıların maliyetlerini düşürmelerini sağlayan tasarım değişikliği süreçleri ve ürün belirleme için süreç plan dökümantasyonu, şekillendirilebilirlik doğrulaması, rulo dizinimleri ve açınım geliştirilmesi konularında hızlı ve doğru bir metot sunar.

Proses planı; kesme, kesme konturları, flanşlar, delikler gibi parça özelliklerine bağlıdır. Bunlar proses sırasını ve herbir operasyondaki detaylı işlemleri belirler. Proseslere ait kurallar, proseslerin özelleştirilmesini ve optimize edilmesini sağlayan hızlı sezgisel araçları ve ilk taslak planını otomatik oluşturması için kullanılır. Doğrulama motoru süreç içerisindeki işlemlerin ve sıralarının, fiziksel, mekanik ve proses kurallarına uygun olmasını sağlar. COSTOPTIMIZER® PROFESSIONAL’ın geliştirilmiş yetenekleri ürün ve süreç mühendislerinin yanısıra satınalma, üretim planlama, maliyet hesaplama ve muhasebe birimlerini de en iyi şekilde donanımlı hale getirir.

Özellikleri