Blog
Endüstri 4.0'ın Kalıp Tasarım Mühendisliğinde Kullanımı

Endüstri 4.0’ın Kalıp Tasarım Mühendisliğinde Kullanımı   

Endüstriyel dönüşüm alanında endüstri 4.0, insan gücünün azalması; mekanik, dijital ve otomatik işlemlerin artması gibi yenilikçi çözümler getirir. Otomasyon sistemleri, bilgisayar kullanımı ve yazılımlar uygulamayı yaygınlaştırır. Robotik yazılımlar, uzaktan kontrol edilebilen ve kendilerini yönetebilen makineler, tasarım ve üretim sürecini hızlandırarak hatasız sonuçlar sunar. Veri toplama ve sistem entegrasyonu gibi endüstri 4.0 özellikleri sayesinde kalıp tasarım […]

Blog
Makine Öğreniminde CAD Yazılımlarının Önemi

Makine Öğreniminde CAD Yazılımlarının Önemi

Machine Learning (ML) olarak da bilinen makine öğrenimi veya öğrenmesi, yapay zeka (AI) uygulamalarından birisidir. İnsan zekası benzetimindeki yazılımlarla; sistemler ve makinelerin oluşturduğu yapılar, öğrenebilen veya performans iyileştiren çözümler ortaya koyar. Makine öğreniminde, bilgisayar destekli tasarım CAD (Computer Aided Design), tasarım ve üretim süreçlerinde verimliliği sağlayan yazılımlardır. İki sistemin birleşimi mühendislik çözümlerinden faydalanmak amacıyla entegrasyon […]

Blog
Katı Modelleme (Solid Modelling) Nedir Nasıl Yapılır

Katı Modelleme (Solid Modelling) Nedir? Nasıl Yapılır?

3 boyutlu (3D) geometrik modelleme uygulamaları arasında katı modelleme en gelişmişidir. Üretim sürecinde gerçekçi görsellere ulaşılmasını sağlayan bir teknolojidir. Modelleme sayesinde nesnenin veya mekânın son halini oluşturmak amacıyla; tasarım ve simülasyon aşamalarına yardımcı olur. Bilgisayar ortamında nesnenin katı parçalarının 3 boyutlu olarak tasarlanmasını sağlarken 3 boyutlu çözümler oluşturur ve analizler yapar. Ürün geliştirmede ve mühendislik […]

Blog
CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Analizi Nedir

CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Analizi Nedir?

Akışkanlar mekaniğinin bir dalı olan CFD (Computational Fluid Dynamics), diğer adıyla HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) olarak da bilinir. CFD analizi, 3 boyutlu modeller oluşturmak amacıyla matematiksel, istatistiksel ve algoritmik hesaplamalar yaparak akışkanların ve gazların davranışlarını analiz eder. Bilgisayar temelli mühendislik çözümleri getirirken; akışkanların ve gazların kontrolü, üretimle ilgili tasarım optimizasyonu ve kaynakların verimli kullanımı gibi […]

Blog
Üretim Yönetim Sistemi (MES) Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi (MES) Nedir?

MES açılımı “manufacturing execution system” olan üretim yönetim sistemini ifade eder. Bu sistem, üretim cihazları ve uygulamaları ile kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımının entegrasyonu kapsamındaki süreçleri yönetir. Yazılım, üretimle ilgili süreçlerin yönetimindeki hatalara ve problemlere çözüm bulurken, ürün kalitesinin artmasını sağlar. Metotları ve araçları, sistem bütünlüğü içinde bilgisayar teknolojisini kullanarak entegre eder.  MES, üretimin etkinliği […]

Blog
Linear ve Nonlinear Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?

Linear ve Nonlinear Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir matematik terimi olan linear ve nonlinear analiz, matematiksel modellerin ve denklemlerin davranışlarını inceler. Lineer, çizgilerle ilgili olan anlamına gelir. Değişimin bir doğruyla gösterildiği tanımlar için kullanılır. Linear analiz, bilgi ve veri bazında, girdileri ve çıktıları değerlendirerek sonuçlar ve ulaşılan çözüm çerçevesinde doğrusal bir ilişkiyi ortaya koyar. Mühendislik çözümünde esneklik anlamında gerilme ve şekil değiştirme […]

Blog
Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Endüstri 4.0 üretim odaklı düşünceyi geliştirerek üretim elemanlarının birbirleriyle iletişimini daha etkin bir hale getirmek amacıyla; esnek, verimli, dinamik ve ürün odaklı süreçler yaratır. Akıllı fabrika (smart factory), otomatikleşen sistemlerin kendi kendini adapte edebileceği imalat süreçleri ile Endüstri 4.0 gelişiminin bir parçası haline gelir. İlgili sistem; veri paylaşımı, ileri otomasyon ve üretim esnekliği bağlamında birbiriyle […]

Blog
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? Endüstride Kullanım Alanları Nerelerdir?

Nesnelerin interneti (internet of things (IoT)), akıllı cihazların koordineli çalışması amacıyla kendi aralarında haberleşmesidir. Sistem, sensörlerin ve yazılımların yardımıyla nesnelerin birbirleriyle iletişimde bulunması amacıyla veri paylaşılması prensibi üzerine kuruludur. Bilgi akışındaki koordinasyonun sağlanması için nesnelerin interneti teknolojisindeki büyük verinin (big data) yönetilmesi gerekir. Sistemin kullanımının en yaygın olduğu sektörler, iş süreçlerinde sensörlerin kullanıldığı endüstri dallarıdır. […]