Blog
Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Endüstri 4.0 üretim odaklı düşünceyi geliştirerek üretim elemanlarının birbirleriyle iletişimini daha etkin bir hale getirmek amacıyla; esnek, verimli, dinamik ve ürün odaklı süreçler yaratır. Akıllı fabrika (smart factory), otomatikleşen sistemlerin kendi kendini adapte edebileceği imalat süreçleri ile Endüstri 4.0 gelişiminin bir parçası haline gelir. İlgili sistem; veri paylaşımı, ileri otomasyon ve üretim esnekliği bağlamında birbiriyle […]

Blog
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? Endüstride Kullanım Alanları Nerelerdir?

Nesnelerin interneti (internet of things (IoT)), akıllı cihazların koordineli çalışması amacıyla kendi aralarında haberleşmesidir. Sistem, sensörlerin ve yazılımların yardımıyla nesnelerin birbirleriyle iletişimde bulunması amacıyla veri paylaşılması prensibi üzerine kuruludur. Bilgi akışındaki koordinasyonun sağlanması için nesnelerin interneti teknolojisindeki büyük verinin (big data) yönetilmesi gerekir. Sistemin kullanımının en yaygın olduğu sektörler, iş süreçlerinde sensörlerin kullanıldığı endüstri dallarıdır. […]

Blog
3DEXPERIENCE Nedir? Avantajları Nelerdir?

3DEXPERIENCE Nedir? Avantajları Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik süreçlerinde 3DEXPERIENCE kavramı hayatlarımıza girdi. Peki “3DEXPERIENCE nedir?” Bu terim, bulut tabanlı teknolojilerle birlikte çalışan ve verilerin bulutta güvenli bir şekilde korunmasını sağlayan bir platformu ifade eder. Platform merkezine veriyi alır ve dijital modeller kullanır. Bu sayede iletişimi, işbirliğini ve karar vermeyi geliştirir. Kolektif çalışma ve yapılan işi basitleştirme amacıyla […]

Blog
Entegre Ürün Veri Yönetimi (PDM) Mühendislik Süreçlerinde Verimliliği Artırmak

Entegre Ürün Veri Yönetimi (PDM): Mühendislik Süreçlerinde Verimliliği Artırmak

Veri yönetimi, verilerin toplanması, sınıflandırılması, güvence altına alarak saklanması ve kullanılması sürecidir. Bu yönetim sisteminde önemli bilgilerin, karar verme mekanizmasına yardımcı olarak stratejik değerlendirmeler yapılmak üzere sistematik bir şekilde işlenilmesini hedeflemektedir. Dolayısıyla niteliklerine uygun şekilde toplanması, depolanması ve düzenlenmesi gerekir. Böylece karar alma süreçleri basitleşir, kısalır ve uygulanabilir hale gelir. Süreç ürün geliştirme döngüsüne de […]

Blog
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Ürünler, ihtiyaçları karşılamak üzere üretilen ve piyasaya sunulan mal ve hizmetlerdir. Ürünün yaşam döngüsü tasarımcısının yaratım planlamasından müşteriden alınan geri bildirime kadar bütün stratejik süreçleri kapsar. Döngüler ürünü desteklemek amacıyla; pazarlama uzmanları tarafından reklam çalışmalarının, fiyat noktalarının, pazarlama yöntemlerinin, paketleme tasarımlarının ve daha pek çok faaliyetin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Her döngü ürüne, kullanıma […]