Blog
Üretim Yönetim Sistemi (MES) Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi (MES) Nedir?

MES açılımı “manufacturing execution system” olan üretim yönetim sistemini ifade eder. Bu sistem, üretim cihazları ve uygulamaları ile kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımının entegrasyonu kapsamındaki süreçleri yönetir. Yazılım, üretimle ilgili süreçlerin yönetimindeki hatalara ve problemlere çözüm bulurken, ürün kalitesinin artmasını sağlar. Metotları ve araçları, sistem bütünlüğü içinde bilgisayar teknolojisini kullanarak entegre eder.  MES, üretimin etkinliği […]

Blog
Linear ve Nonlinear Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?

Linear ve Nonlinear Analiz Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir matematik terimi olan linear ve nonlinear analiz, matematiksel modellerin ve denklemlerin davranışlarını inceler. Lineer, çizgilerle ilgili olan anlamına gelir. Değişimin bir doğruyla gösterildiği tanımlar için kullanılır. Linear analiz, bilgi ve veri bazında, girdileri ve çıktıları değerlendirerek sonuçlar ve ulaşılan çözüm çerçevesinde doğrusal bir ilişkiyi ortaya koyar. Mühendislik çözümünde esneklik anlamında gerilme ve şekil değiştirme […]

Blog
Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Akıllı Fabrika Nedir, Bileşenleri Nelerdir?

Endüstri 4.0 üretim odaklı düşünceyi geliştirerek üretim elemanlarının birbirleriyle iletişimini daha etkin bir hale getirmek amacıyla; esnek, verimli, dinamik ve ürün odaklı süreçler yaratır. Akıllı fabrika (smart factory), otomatikleşen sistemlerin kendi kendini adapte edebileceği imalat süreçleri ile Endüstri 4.0 gelişiminin bir parçası haline gelir. İlgili sistem; veri paylaşımı, ileri otomasyon ve üretim esnekliği bağlamında birbiriyle […]

Blog
Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir? Endüstride Kullanım Alanları Nerelerdir?

Nesnelerin interneti (internet of things (IoT)), akıllı cihazların koordineli çalışması amacıyla kendi aralarında haberleşmesidir. Sistem, sensörlerin ve yazılımların yardımıyla nesnelerin birbirleriyle iletişimde bulunması amacıyla veri paylaşılması prensibi üzerine kuruludur. Bilgi akışındaki koordinasyonun sağlanması için nesnelerin interneti teknolojisindeki büyük verinin (big data) yönetilmesi gerekir. Sistemin kullanımının en yaygın olduğu sektörler, iş süreçlerinde sensörlerin kullanıldığı endüstri dallarıdır. […]

Blog
3DEXPERIENCE Nedir? Avantajları Nelerdir?

3DEXPERIENCE Nedir? Avantajları Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik süreçlerinde 3DEXPERIENCE kavramı hayatlarımıza girdi. Peki “3DEXPERIENCE nedir?” Bu terim, bulut tabanlı teknolojilerle birlikte çalışan ve verilerin bulutta güvenli bir şekilde korunmasını sağlayan bir platformu ifade eder. Platform merkezine veriyi alır ve dijital modeller kullanır. Bu sayede iletişimi, işbirliğini ve karar vermeyi geliştirir. Kolektif çalışma ve yapılan işi basitleştirme amacıyla […]