Bulut Bilişimleri Çözümleri ile Tasarım ve Mühendislikte Yenilik

Teknolojik ilerlemeler büyük veriyi (big data) üretir ve işlenmesinden sonra kolayca dağıtımını ve kullanımını talep eder. Üretilen verinin ve işlenen bilginin; depolanması, sınıflandırılması, kontrol edilmesi sonrasında, veriye güvenli bir ortamda erişilmesi gereksinmesi doğar. Fiziki bellek depolarının kapasitelerinin yetersiz kalmasıyla depolama alanları sınırsız olan bulut bilişim (cloud computing) uygulamaları sektörlerin kullanımına sunulur. Büyük veriye sanal ortamdan erişme olanağı dijital kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Bu sayede endüstriyel inovasyonda faydalı bir dijital dönüşüm unsuru haline gelir. 

Kurumsallaşma hedefleri mühendislik uygulamalarını bu sistematikle standart hale getirir. Endüstriyel kullanımda tasarım ve mühendislik süreçlerinde bilgisayar sistemleri sayesinde servisler ölçeklendirilir. Bulut bilişim özellikleri bu süreçlerde her türlü sektörde; e-ticaret, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve 3D uygulamaları başta olmak üzere dijital dönüşüm sisteminin kurulmasına yardımcı olur.

Bulut Bilişim Nedir?

Günümüzde verinin güvenliğini sağlayan; enerjiden, kaynaktan ve zamandan tasarruf eden bulut bilişim; verinin ihtiyaca göre depolanması, kıymetlendirilmesi, izlenebilmesi, tahsis edilmesi ve kullanılması imkânını sunar. Bulut bilişim teknolojisinin temel alanları, büyük verilerin internet üzerinde depolanabilmesi ve ilgili verilerin erişilebilir olması üzerine kurulmuş bir sistemdir. Servis tabanlı bir uygulama sağlamak üzere internet ve intranet kullanan, döngüsel ve sistematik olarak çalışan bir sanallaştırma teknolojisidir. Sanallaştırılan donanım ve yazılımlar sayesinde; istenen yer ve zamanda, istenen bilgiye kolay ve düşük maliyetle ulaşılmasını amaçlar. Bu sayede Endüstri 4.0’ın unsurlarından biri olan büyük verinin kullanımına kolaylık getirir. 

Kullanım alanları Endüstri 4.0 kapsamında şöyle özetlenebilir: 

 • – Uygulama ve test etme,
 • – Yazılım geliştirme, 
 • – Veri depolama,
 • – Veri yedekleme ve felaket kurtarma, 
 • – Makine öğrenimi 
 • – Yapay zekâ (AI) kullanımı, 
 • – Büyük veri analizi,  
 • – Yazılım sunumu,
 • – Ses ve görüntü akışı sağlama. 

Bulut bilişim türleri genel, özel ve hibrit olarak sınıflandırılır. Kullanıcının ihtiyacına göre her bir tür farklı bir yönetim düzeyi gerektirirken farklı güvenlik düzeyleri sağlar.

Bulut Bilişim Modelleri Nelerdir?

Günümüzde bulut bilişim hizmet modelleri, konumlandırma modellerinden meydana gelir. Servis modelleri, Servis olarak Yazılım (SaaS), Servis olarak Platform (PaaS) ve Servis olarak Altyapı (IaaS) olmak üzere üç asıl servisten oluşur. Ayrıca Servis olarak İletişim (CaaS) ve Servis olarak Ağ (NaaS) olmak üzere iki servis modeli daha vardır. Altyapı Hizmetleri (IaaS), bulut altyapısı sunucularıyla saklama ve şebeke oluşturma seçeneklerinin sadece gerek duyulduğu sürece kiralanma imkânından yararlanmasıdır. Bu seçenekte kullandıkça ödeme yapılır. Kullanıcıya; tedarik, işleme, depolama, uygulama ve işletim sistemi gibi bilgi işlem kayakları sağlarken, altyapı üstünde kontrol ve idare imkânı sunmaz. Platform Hizmetleri Servisi (PnaaS), kullanıcı gereksinimine göre tamamlayıcı hizmetler ve teknolojik altyapı sunar. Programlama dilleriyle uygulamaları bulut altyapısının içerisine dağıtabilir. Yazılım Hizmetleri Servisi (SaaS), servis sağlayıcının platformunda bulunan uygulamaları kullanır. Web tarayıcı gibi arayüz programıyla farklı cihazların erişimi mümkün hale gelir. Bu sayede kullanıcı bilgisayarına bir yazılım kurmadan ve çalıştırmadan sistemden faydalanırken, lisanslama ve yazılım satın alma maliyetlerinden kurtulur.

Bulut Bilişim Nasıl Çalışır?

Bulut teknolojisinin çalışma prensibi, kişisel bilgisayarların ve firmaların veri tabanı yükünün azaltılması temelindedir. Kullanıcılar uygulamaların internetten yüklenmesini ve bilgisayarlarında fazladan yer kaplamasını istemediklerinden, işlemler ve depolama bulut sistemince sağlanır. İnternet üzerinde barındırılan her türlü program, uygulama ve veri, sanallaştırılan bir platformda depolanır. İnternet ulaşımı olan her noktadan her türlü cihaz ile her zaman talep edilen veriye ulaşım sağlanır. Bulut bilişim dijital bir altyapı satın almak yerine sistemin kiralanması mantığına göre çalışır. Bu sayede dijital sorunların giderilmesi, çözümlerin geliştirmesi, sistemlerin yenilenmesi ve desteklenmesi imkânı doğarken; hızlı, ölçeklenebilir ve esnek bir bilgisayar teknolojisi elde edilir. Teknolojik süreçte verileri birbirine bağlar ve bilişim yatırımlarının tekrarlanmasını önler. 

Endüstride Bulut Tabanlı Çözümlerin Kullanım Alanları

Endüstride bulut tabanlı uygulamalar; hızlı bir inovasyon, güçlü bir üretkenlik ve düşük maliyetler getirir. Aynı zamanda inovasyon amaçlı değişimlerde; yapay zekâ (AI), otomasyon sistemleri, 3D uygulamaları ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilik getiren teknolojilerin kullanımını kolaylaştırır. Cadem Digital teknolojileri tek bir platform altında buluta taşıyarak toplam maliyeti optimize eder ve esnek bir yapıda hizmet sağlar. Mühendislik yazılımlarını bulut ortamına taşımak amacıyla 3D tasarım ve PLM teknolojilerinin öncülerinden Dassault Systemes, 3DEXPERIENCE on The Cloud platformunda CATIA, DELMIA, SIMULIA ve ENOVIA gibi sistemlerin verilerini kolaylıklar sunar.

Veri Analizi ve Simülasyon

Veri analizi ve raporlama sayesinde simülasyondan alınan verimi artırmak üzere tasarım mühendisleri daha etkili yöntemler kullanarak endüstriyel modellemeler yapar. Teknolojilerin incelenmesi ile; işbirliği sağlamak, yüksek performansa dayalı bilgi işlem gücüne erişmek ve geliştirilmiş analiz yetenekleri eklemek için bulut destekli simülasyon yaklaşımı uygulamaları kullanılır. Bu sayede iş modelleri teknolojik yeniliklerden faydalanır ve sistem sayesinde simülasyon uygulamalarındaki verimin artması sağlanır. 

Üretim Süreçlerinde Verimlilik

Üretim yönetim programları bulut bilişim sayesinde üretim süreçlerindeki verimliliğin artmasını sağlar. Üretimdeki bütün süreçler kontrol altında olduğundan, işgücü ve zaman yönetimi verimli bir hale gelir. Bulut teknolojisi her mekândan anlık raporlara ulaşma olanağı verir. Bu teknoloji kendi kendini koordine edebilen akıllı fabrikalar kurar ve Endüstri 4.0 sayesinde karmaşık üretim süreçlerini kolaylaştırır.

Yenilikçi Tasarım Yaklaşımları

Endüstride bulut bilişimin kullanım alanlarından birisi de yenilikçi tasarım yaklaşımıdır. Kalıcı mühendislik çözümleri ve verimli şemaların oluşturulması yenilikçi tasarımların başarısına bağlıdır. Bu süreçte Cadem Digital, CATIA sayesinde sadece bir ürünün modellenmesini değil gerçek yaşamdaki izdüşümlerini yetenek bazında sunarak sistem mimarlarının, mühendislerin ve tasarımcıların hayal gücünü genişletir. 3DEXPERIENCE CATIA hareket halindeyken tasarıma devam etme olanağı sunarken farklı yerlerdeki ekip üyeleriyle çalışabilir, çeşitli sistemlerdeki ve alandaki mühendislerle işbirliği yapabilir ve verileri güncel tutabilir.

İş birliği ve Yönetimde Dijital Çözümler

Kurumsal işbirliğinin ve birlikte çalışabilirliğin artması, hem yönetimde hem de karar verme mekanizmalarında hızlı ve doğru dijital çözümler üretilmesini gerektirir. Bu süreçte verilerin her an ekip içinde ulaşılır olması süreci kolaylaştıracaktır. Cadem Digital ise  bulut bilişim çözümleri sayesinde her türlü işletme için ölçeklenebilir bir yapıda tasarım ve analiz yazılımlarının yönetilmesini sağlar. Ürün yaşam döngüsü (PLM) ve ürün verileri yönetimi (PDM) çözümleriyle güvenli ve etkin bir işbirliği ortamı oluşturur. ENOVIA R2018X sayesinde farklı yazılım şirketlerine ait CAD dataları entegre eder ve mühendislik süreçlerinin kusursuz işletilmesini sağlar.

Bulut Bilişimin Avantajları Nelerdir?

Hizmet cinsini ve miktarını veri ölçeklendirmesi sayesinde kontrol altında tutarken bulut bilişimin sistemi; teknolojiye, veriye, hizmete ve ürüne, kısa zamanda ve doğru erişebilme imkânı sağlar. Bu sistemin diğer avantajları ve kullanım faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 • – Birçok açıdan şeffaftır. Yerel ve yerel olmayan veri kaynağına aynı yöntemle anlık erişim sağlanması, sistemin donanım hatalarından kullanıcının etkilenmemesi, platformun aynı anda birçok talebe veri sunabilmesi, servis sağlayıcıların veri yedekleme kapasitesi sayesinde veri kaybının yaşanmaması şeffaflığın getirdiği faydalardır.  
 • – Bilgisayar teknolojisi maliyetlerini düşürme, 
 • – Hızlı yetki alanları oluşturma, 
 • – Esnek ölçeklendirme ve ödeme, Performans ve üretkenlik artışı ve veri güvenliği. 
 • – Bulut bilişim destekli sistemlerin kullanıcısı, hizmet sağlayıcı birimden bağımsız olarak kapasitesini kendisi düzenleyebilir. Bu sayede bilişim altyapısı için öngöremediği değişiklikler için kaynak ayırmasına gerek kalmaz. 
 • – Kapasitenin azaltılması ve artırılması kullanım esnekliği sağlar.  
 • – Donanım sorunu platformu etkilemediği için başka bir makinede aynı işlem devam edebilir. Aynı altyapıda çok sayıda kullanıcı bulunur ve kullanıcı kaynaklarla ilgili işlem yapamaz. Böylece sistemin altyapısı, diğer altyapı yazılımlara göre daha esnek, dayanıklı, süratli, güvenli ve erişebilir bir yapıdadır.

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/nesnelerin-interneti-iot-nedir-endustride-kullanim-alanlari-nerelerdir/ linkinden ulaşabilirsiniz.