CADEM DIGITAL MANIFESTO

İnsan aklının sınırlarını zorlayarak kat edemeyeceği mesafe, aşamayacağı engel yok. Sürdürülebilir bir dünya ve geleceğimiz için üretecek çok yenilik var. Hayata değer katan, dünyayı daha iyi bir yere dönüştüren ne varsa; daha hızlı, daha verimli yaratmak mümkün. Tüm ihtiyacımız ise doğru ilham kaynağı. Çünkü biliyoruz, büyük başarılar daima ilk kıvılcımla başlar. Bugün, en ileri sistemlere bile kolayca entegre olacak, verimliliğinizi artıracak, sadece zaman değil, her anlamda kazanç sağlayacak, en iyi teknolojileri ulaşılabilir kılan bir çözüm ortağınız var: CADEM DIGITAL

CADEM DIGITAL’in hizmet portföyünde PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi), 3D modelleme, ürün tasarımı, CAD/CAM gibi ürün geliştirme teknolojileri, mühendislik, danışmanlık, sanal gerçeklik ve simülasyon sistemlerine yönelik gerçek-zamanlı sistem ve yapıların kurulmasına kadar çeşitli ihtiyaçlara yönelik hizmetler bulunur.

CADEM DIGITAL farkı; Accelerated Intelligence!

CADEM DIGITAL, çözüm ortağı olduğu firmaların yaşadığı deneyimleri merkezine alarak, ürün geliştirmede hız ve üretkenlik kazandıran, süreçleri zaman ve şartlara uyum sağlayarak dijitalize eden “hızlandırıcı” etkisiyle sağladığı faydayı yeni bir tanım altında birleştiriyor: Accelerated Intelligence!

CADEM DIGITAL, Hızlandırıcı Akıllı Teknolojilerini dünyaya ve insanlığa faydalı, insan aklının ortaya çıkarabileceklerini gerçekleştirmek için kullanıyor.

Çözüm ortağı olduğu markalar ve tüm ekosistem ile kurduğu ilişkilerde her şeyden önce fayda sağlamayı, katkı sunmayı hedefliyor.

Dijital dönüşüme ve yeni dünyaya uyum sağlamak için başlı başına bir ilham kaynağı ve hızlandırıcı olabilecek, düşünebilen, öğrenen ve sürekli geliştiren bir platform olmayı vaat ediyor.

Ürün geliştirme ve mühendislik süreçlerinde markanın ihtiyaçlarını ve beklentilerini algılıyor, analiz ediyor; hızlandırmak, hatasızlaştırmak ve tasarruf sağlamak için harekete geçiyor.

Uzmanlığını ortaya koyduğu her aşamada, sorunlardan arındırdığı her süreci kusursuzlaştırarak markanın önceliklerine uygun şekilde yol gösteriyor.

Geleceğin zekâsını günümüze yansıtan CADEM DIGITAL, Accelerated Intelligence: Hızlandıran Akıllı Teknolojileriyle başarı hikayelerinizi yaratırken ve geleceğinizi planlarken daima yanınızda yer alıyor.

CADEM DIGITAL Değerleri;

Fayda Yaratmak ve Duyarlılık: Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda; insana, ülkemize ve dünyamıza karşı sorumluluk alma ve fayda sağlama bilincindeyiz.

İş birliği ve süreç odaklılık: Yaptığımız tüm çalışma ve faaliyetlerde; süreç odaklılığa ve işbirliğine, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.

Dönüştürücülük ve Yenilikçilik: Tüm faaliyet ve süreçlerimizde sürekli gelişimi esas alarak, bulunduğumuz ekosistemi geliştirmek, dönüştürmek ve yenilik getirmek hedefiyle çalışırız.

Yeni Nesil İş Bilinci: Sürdürülebilir bir iş ortamı yaratarak, biz bilinciyle iş yapmayı, insan odaklı, çevik ve yaratıcı iş yapış şekillerini benimseriz.