PLM ERP Entegrasyonu​

“PLM, tüm katma değerine ek olarak, PLM süreçlerinin iş modeli üzerinde ve ERP, SCM ve CRM uygulamalarının alt iş süreçlerinde gerçekleştirebileceği faydalar üzerinde güçlü etkisi vardır; bu anlamda PLM imalatta en temel iş uygulamasıdır. PLM temel işlevlerinden biri olarak malzeme listelerini tanımladığından, ERP ve tedarik zinciri faaliyetlerinin verimliliğini etkiler.”

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) ve kurumsal kaynak yönetiminin (ERP) faydaları iyi bilinmektedir. Bu sistemler işletmelerin hayati bilgilerini yönetmeyi daha verimli bir şekilde sürdürmelerini sağlar ve kârlılıklarını artırmalarına yardımcı olur. Birçok profesyonelin, her ikisinin yeteneklerinden tam olarak yararlanma ihtiyacını son günlerde özellikle vurguladığını gözlemlemekteyiz.

Bilgi Bankası

Dokümanı Görüntülemek İçin Lütfen Formu Doldurunuz