Cevher Jant, CADEM DIGITAL çözüm ortaklığıyla 3DEXPERIENCE Platformu’nu kullanarak tek kaynaktan eş zamanlı mühendislik süreçlerine ve proje yönetimine geçiş için altyapı oluşturdu.

Cevher Jant Mühendislik ve Ar-Ge Müdürü Ali Öktem, veri yönetiminde harcanan çabayı ve zamanı en aza indirgediklerini; yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya ulaşarak ürün geliştirme süreçlerinin verimini artırdıklarını vurguladı.

cevher jant