TESİSTE KULLANILABİLİR

Testler bir programın maliyetinin ve süresinin yüzde 25’ini oluşturur ama testlerin neredeyse dörtte biri planlanmaz. Erken aşamada yapılan ve iyileştirilmiş testler bir yandan bu planlanmamış maliyetleri ve gecikmeleri ortadan kaldırırken, diğer yandan programda önemli gecikmeler, maliyet aşımları ve iş etkileri yaratabilecek olası hataları ya da yanlışları saptar.

Test to Perform çözümü program süresince havacılık şirketlerinin sanal ve fiziksel testleri kullanma kapsamlarını genişletir ve kullanma şekillerini geliştirir. Test to Perform çözümü programın yaşam döngüsü boyunca, test ekiplerinin, tasarımcılarla ve uzman analistlerle birbirlerine bağlanmasını sağlar. Ekipler arasındaki uçurumları ortadan kaldırmak, testin tüm aşamalarında işbirliğini ve izlenebilirliği iyileştirir. Yönetim olası sorunları daha erken saptayabilir ve tam görülebilirlik sayesinde, daha iyi kararlar verebilir.

Test to Perform çözümüyle, Havacılık ve Savunma sektöründeki şirketler test kapsamlarını genişletebilir ve ne zaman test yapılacağını daha iyi tanımlayabilirler. Böylece yinelenen çalışma sayısı azalır, mevcut test prosedürleri ve ekipmanları tekrar kullanılır ve maliyetler düşürülür.

Realistic Simulation Vol 1 ile havalanın: Malzemeler

Uzay mühendislerinin ağırlığı azaltmak ya da bir kuşun ya da düşen yıldırımın etkisini tahmin etmek için kompozitlerin gerçekçi simülasyonundan nasıl yararlandığını öğrenin.

Test to Perform

Çözümünün Faydaları

Test kalitesini ve güvenilirliğini artırın

Konsept aşamasından sertifikasyon aşamasına kadar, programın yaşam döngüsü boyunca, doğru araçların ve yöntemlerin kullanılmasını sağlayın.

Test planlarının görülebilirliğini artırın

Mühendisler, analiz, imalat ve kalite birimleri, tam izlenebilirlik sağlayan 360° gösterge panolarıyla, tüm fiziksel ve sanal test sonuçlarını uyumlu hale getirebilir ve yorumlayabilirler.

Test maliyetlerini düşürün

Gerçekçi çoklu fizik, çok disiplinli simülasyon kullanarak artırılmış sanal testler vasıtasıyla, test ve sertifikasyon maliyetlerini yüzde 25’ten fazla düşürün.

Test to Perform

Test to Perform çözümü, olası sorunlar programı etkilemeden önce bu sorunları saptamak için kullanılan test çalışmalarının yönetimini iyileştirir. Bölümler arası ekipler test planlarını optimize edebilir ve sertifikasyona yönelik olarak ürün performansını doğrulamak ve onaylamak için kullanılan entegre bir gösterge panosu aracılığıyla test sonuçlarını değerlendirebilirler.

BAŞARI ÖYKÜSÜ

Hataya Yer Yok. Kuyruklu Yıldıza İniş.

12 Kasım 2014 yılında, bilim insanları bir kuyruklu yıldıza ilk keşif aracını başarıyla indirdiler. İndirme işleminin ilk seferinde doğru yapılması gerekiyordu.

Bilim insanı Dr. Martin Hilchenbach ve ekibi, Philae Keşif Aracı için iniş senaryolarını modellediler ve başarısına yardım eden tasarım değişikliklerine yön verdiler. Çok gövdeli bir simülasyon kullanan bilim insanları, Dünya üzerinde fiziksel testler yaparak elde edilemeyecek başarılar elde ettiler.