Bir programın konsepti veya ön tasarım aşaması sırasında alınan maliyet kararlarının yüzde 70’i, yaşam döngüsü toplam maliyetinin yüzde 80’ini etkilediği için, bu erken aşamada doğru kararları alan şirketler en çok başarıya sahip olurlar. Winning Program çözümü, havacılık ve savunma şirketlerinin 1000 kat daha fazla sanal konsept keşfederek yeni teklifler belirlemesine veya yeni işler kazanmasına olanak tanır ve tasarımların maliyet, performans ve üretilebilirlik açısından optimize edilip zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim edilmesini sağlar. Şirketler her bir teklifin ya da önerinin doğruluğunu ve uygunluğunu düzenlemek için gerekli sistem mühendisliği seçimlerinin kapsamlı analizini ve ilgili ticaret çalışmalarını yürütebilir. Winning Program ayrıca süreci uçtan uca yakalayarak şirketlerin önemli işlemleri ya da unsurları yeniden kullanmasına olanak tanırken, ustaca hazırlanmış tekliflere ve program yönetimine harcanan zamanı da azaltır. Havacılık ve savunma şirketleri, teklif yönetimi yerine ürünlere yenilik getirmeye artık daha fazla zaman harcayabilir.