Webinar

PLM

Günümüzde PLM’in Geldiği Nokta

Tüm dünyada şirketler Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi(PLM) ile ürün geliştirme süreçlerini optimize ederek, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar attılar. PLM’e geçiş ile ürün ve hizmetlerini müşterilerine daha kısa sürede buluşturmayı başardılar. PLM entegrasyonu ile  elde ettikleri datalardan maksimum verimi elde ettiler.

PLM Nedir?

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi – Product Life Cycle Management (PLM), bir ürünün tüm yaşam döngüsünü başlangıçtan mühendislik, tasarım, üretim, servis ve sonlandırma aşamalarına kadar tanımlayan verilerin daha etkili ve verimli olarak akışını sağlayan bir bilgi teknolojisi kavramıdır.

PLM’ in Avantajları/Yararları;

PLM sistemleri ile insan, kaynak, veri ve iş sürçlerinizi yönetebileceğiniz bir ortam oluşturarak ürünün yaşamı boyunca yönetimini gerektirecek tüm süreçlerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz. PLM çözümleri ile şirket süreçlerinizde kullanılan sistemleri hızlı ve kolay adapte edebilirsiniz.

PLM platformu çok yönlü bir sistemdir ve mevcut kullanılan CAD, CAM, CAE vb. yazılımlarını platforma adapte edilebilir ve sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Böylece tasarım, imalat, analiz gibi bütünleşik süreçlerinizi kısaltabilirsiniz.

Günümüzde şirketler için en büyük zorlukların başında bilginin yönetilmesi gelmektedir. Şirket içi güncel ve doğru bilgiye hızlı ulaşabilmek iş süreçlerini kolaylaştırmaktadır. PLM sistemleri ile birlikte ürünün tasarımından üretimine, üretimden müşteriye sunulmasına geçen süreyi yönetebilir, ürününüzün pazara çıkış süresini azaltırken, rakiplerinize karşı pazarda avantaj sağlayabilir, şirketinizin entelektüel bilgi sermayesini de koruyabilirsiniz. Bilginin tekrar kullanılabilirliği sayesinde tasarım ve üretim süreçlerinizi kısaltabilir, üretim sürecinde karşılaşılabilecek imalat hatalarını, kusurlu ürün sayısını, müşteri şikâyetlerini azaltabilir kalite sürecinizde iyileşme sağlayabilirsiniz.

PLM sistemleri ile farklı departmanlar ve disiplinler arası iş birlikteliğinizi güçlendirebilir, dijital ortamda ürünle ilgili tüm bilgilerinizi tek bir platformdan yönetebilirsiniz. PLM platformu ile en alt iş süreçleriniz ile en üst iş süreçleriniz arasında bağlantı kurabilirsiniz.

PLM’in faydaları;

  • Tüm süreçlerin ve birimlerin tek bir platformdan izlenebilirliği ve takibinin sağlanması
  • Bilginin tekrar kullanılabilirliğinin sağlanması, ürünün pazara daha kısa sürede, daha hızlı ve daha az maliyetle çıkması
  • Mevcut sürecinize uygun iş akışı ve onay mekanizması ile hatalı tasarım, üretim sürecinin önüne geçilmesi
  • Ürün, revizyon tarihçelerin takibinin ve bilgilerin yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması
  • Bölümler arası sağlıklı bilgi akışının sağlanması
  • CAD Dataları ve dokümanların tek bir platformdan yönetilmesi
  • İş birlikteliğinin ve verimliliğin artırılması
  • Kurumsal hafızanın güçlendirilmesi ve bilgi güvenliğine katkısı

Webinarı İzlemek İçin Kayıt Olun

İşinize değer katacak yeteneklerinizi, Cadem Digital webinarlarıyla arttırın. Webinarı izlemek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.