Solidworks Kullanıcılarının 3DEXPERIENCE Platformu ile Nasıl Fark Yarattığını Ücretsiz Webinarımızla Keşfedin! Hakkında

Solidworks Kullanıcılarının 3DEXPERIENCE Platformu ile Nasıl Fark Yarattığını Ücretsiz Webinarımızla Keşfedin!

Ürün geliştirme süreçlerinizin katma değerli ürünler üretmeye yönelik kurgulanması ve geliştirilmesi, şirketinizde sürdürülebilir inovasyonu sağlamak ve rekabetteki payınızı artırmak için kritik önem taşır. Solidworks kullanıcıları, 3DEXPERIENCE Platform entegrasyonu ile ürün geliştirme süreçlerini geliştirip rakipsiz hale getirebilir.
Webinarımızda, katılımcılarımız

  • İşbirlikçi çalışma ile, aynı fiziksel ortamda bulunmayan çalışanların, tek bir çaltı altında birlikte aynı proje altında çalışabilmesi
  • Bir projede ilgili görevleri ilgili kişilere atayabilme  
  • Tasarımcıların SolidWorks ve tarayıcı ortamında kendilerine atanmış görevleri görebilmeleri ve ilgili görev altında çalışabilmeleri
  • Tasarımcıların, tasarımlarını yapması ve onaylanmak üzere sisteme kaydetmesi
  • Proje liderinin, ilgili dataları tarayıcı ortamında ön izlemesi, gerekli dokümanları sisteme ilişkilendirmesi
  • Data üzerinde değişiklik yapılması
  • Konularında  bilgi sahibi olacaklar.