Simülasyon ve Testlerde SIMULIA Kullanımı

Bir olgunun benzeri ya da sahtesi yardımıyla deneyimlenmesi simülasyon adı verilen yöntem ile mümkün olmaktadır. Peki nedir bu simülasyon? Simülasyon, en genel tanımıyla bir sürecin ya da sistemin sanal bir ortam yaratılarak zaman olgusu belirlenerek takip edilmesidir. Bu simülasyonların gerçekleştirilmesi, olması ihtimal dahilinde olan ya da olması istenilen olayların önceden küçük bir alanda denenmesidir. Böylece olumsuz etkilerinin görülmesinin yanı sıra ilgili olgu olmadan önlem alınmasında da çok önemlidir.

Simülasyonların yapılmasında kullanılan programlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi SIMULIA programıdır. Peki SIMULIA nedir? SIMULIA, tasarlanan bir durumun gerçekte nasıl tepki vereceğini görmek amacıyla kullanılan bir simülasyon uygulamasıdır. Bu, verimli ve yenilikçi ürünler oluşturmanızda yardımcı olabilecek kapsamlı bir simülasyon ve analiz uygulamasıdır. Böylece ürünlerin gerçek dünyada nasıl davranacağını hızlı bir şekilde görselleştirerek mühendislerin, tasarım sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlamasına ve maliyetli revizyonların oluşmamasına katkı sağlamaktadır.

SIMULIA’nın Temel Özellikleri ve Fonksiyonları

Dassault System 3D tasarımlar ve simülasyon çözümlerinde uzmanlaşmış bir şirkettir. SIMULIA ise bu şirket tarafından piyasaya sürülen en iyi simülasyon paketlerinden biridir. Bu uygulama, birçok farklı konuyu simüle etmek için kullanılabilir. Ayrıca oluşturulan ürünlerinin farklı koşullarda nasıl tepkiler vereceğini doğru bir şekilde tahmin ederek ilgili ürünlerin uygun maliyetlerle üretilmesini sağlar.

SIMULIA’nın Faydaları

Simülasyon, işletmeler tarafından birden fazla şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle tasarımları olabilecek en uygun haliyle hayata geçirmek amacıyla çeşitli simülasyon programı kullanılabilmektedir.

Ürünlerin daha yenilikçi ve verimli olmasına yarayacak kapsamlı simülasyon analizleri yapan bu program sayesinde mühendisler, tasarım sorunlarını hızlı bir şekilde çözerek maliyetli revizyonların önüne geçilebilmektedir.

Prototip oluşturup tasarlanan ürünü görmek, simülasyon yönteminden çok daha zordur. Üstelik prototipleri oluşturmanın maliyeti bazen çok yüksek olabilmektedir. Ayrıca prototip oluşturmak ekstra bir mesai süreci almaktadır. Tüm bu sorunlar ise simülasyon uygulaması ile ortadan kaldırılabilecektir.

İnsanların yazılımlara göre hata yapma oranı daha fazladır. Bu uygulama kullanılarak normalde yapılan yöntemlerde oluşabilecek hata payı azaltılacaktır. Böylece mühendislerin yeni ürün ve sistemler tasarlanırken daha doğru kararlar alması sağlanacaktır.

SIMULIA uygulaması, yapılan çalışmaların sonuçlarını göstererek hata riski ve potansiyellerini önceden gösterir. Çalışmalarda hata olması durumunda uygulamaya alınmadan önce düzeltilmesine olanak sağlayacaktır.

Tüm bunları genel olarak özetlemek gerekirse SIMULIA’nın nihai faydalarını şu şekilde gruplandırmak mümkün olacaktır:

 • – Ürün geliştirme süreçlerinde hızlanma
 • – Tasarım hatalarının erken tespiti
 • – Maliyetlerde azalma

Mühendislik İşlemlerinde SIMULIA

SIMULIA uygulaması, tasarımsal ya da mühendislik ile ilgili işlerin her aşamasında kullanılmaya uygun bir simülasyon programıdır. İlgili konunun ilk aşamasından itibaren her adımında kullanılarak nihai sonucun en doğru şekilde oluşmasında büyük katkısı olacaktır. Aşamalardaki kontrol ve hataların tespiti sayesinde erken önlem ve düzeltme yapmak mühendis ya da tasarımcıların iş yükünü azaltacaktır. Bu uygulama sayesinde mühendisler yaratıcılıklarını kullanmak adına daha fazla zamana sahip olabilmektedir. Tüm bunların yanında mühendislerin ya da tasarımcıların daha hızlı karar almasına sebep olarak verimliliği arttırmaktadır.

Ürün Seçimi

Tasarım ya da mühendislik süreçlerinin birinci aşaması ilgil ürünün seçimidir. Ne istiyoruz, ne üreteceğiz, soruları ile başlayan bu ilk aşamada uygulama, doğru ürünü seçip seçmediğinizi anlamanızda yardımcı olacaktır.

Ürün geliştirme çalışmaları yapmak istendiğinde ise oluşturulan ürünlerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu ve kullanıldığı takdirde hata çıkarıp çıkarmayacağını anlamak amacıyla kullanılır. Bu bağlamda ürünler seçilmeden önce simülasyonda kontrol edilmesi, hangi ürünün ne işe yarayacağını anlayarak hatasız ürün seçimi yapmanıza yardımcı olmaktadır.

Program sayesinde mühendisler veya tasarımlar hangi ürünü seçeceklerine simülasyonlar yardımıyla daha rahat karar verebileceklerdir. Üstelik simülasyon sayesinde zamandan kazanarak diğer projelerine daha hızlı şekilde geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca iş süreçlerinde mühendislere doğru ürün seçimini yaptırarak projenin ileriki aşamalarında ortaya çıkabilecek sorunları önceden engelleyebilirler.

Tasarlama

Hayal edilen ürünün ortama nasıl çıkacağından çok hayalimizdekine uygun olarak üretilmesi için nasıl tasarlamamız gerektiği de büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda uygulama sayesinde yapılan tasarımların istenilen ürünlerin oluşması için uygun olup olmadığı daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. 

Tasarım hataları fark edilmediği taktirde projelerin sonraki aşamalarında büyük sorunlara neden olabilmekte hatta projenin iptaline kadar giden bir süreci başlatabilmektedir. Bu nedenle tasarımın uygunluğunun en başta simülasyon ile kontrol ederek hatalarını düzeltmek ya da tasarımı tamamen değiştirmek önemli sorunların ortaya çıkmasına engel olacaktır.

Modelleme

Bir işin ya da sürecin nasıl olması gerektiği ya da bu süreçlerde yapılacak olan çeşitli değişikliklerin sürecin tamamına nasıl etki edebileceğini ölçmek amacıyla bu uygulama kullanılabilmektedir.

İşlemin yapılmasındaki amaç özellikle büyük organizasyonlarda yapılacak değişikliklerin olumsuz bir etkisinin olup olmadığından emin olmaktır. Bu tarz organizasyonlarda yapılacak ufak değişiklikler bile tüm sistemin çökmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla bir değişiklik yapılmadan önce yapılacak modelleme yapılmalı ve simülasyon yardımıyla sonuçlar analiz edilmelidir. Simülasyon esnasında ortaya çıkan bir problemin asıl organizasyona herhangi bir zararı dokunmamakla birlikte sanal analiz sayesinde ilgili hatanın gerçek organizasyonda meydana gelmesinin önüne geçilebilmektedir.

SIMULIA ile Simülasyon Türleri

Uygulama, geniş kullanım yelpazesi sayesinde hemen hemen her tür mühendislik ve tasarım alanında kullanılmaktadır. Özellikle en ufak hataların bile ciddi sorunlar ortaya çıkarabildiği havacılık sektörü başta olmak üzere otomotiv, beyaz eşya, yazılımcılık gibi sektörlerde de tercih edilmektedir. Mühendislik alanında kullanılabileeceği yerlere örnek olarak mekanik yada elektronik konular, termodinamik ve akışkanlar gibi konular gösterilebilir.

Uygulamanın sunmuş olduğu üstün teknoloji sayesinde karmaşık hale gelen projelerde geliştirme süresini azaltılarak tasarımın optimizasyon modellerini oluşturulabilir. Bu uygulamayı çalıştırabileceğiniz simülasyon türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • – Doğrusal Olmayan FEA (Sonlu Elemanlar Analizi)
 • – Gürültü ve Titreşim Analizi
 • – Kompozit Simülasyonları
 • – Stress Analizi
 • –  Akışkanlar Mekaniği & Akışkanlar Analizi
 • – Yorulma Analizi
 • – Gürültü ve Titreşim Analizi
 • – Sistem Simülasyonu
 • – Plastik Enjeksiyon ve Kalıp Simülasyonları
 • – Mukavemet Analizi
 • – Isı ve Termal Analiz
 • – Abaqus CAE

Uygulamayı kullanma aşamasında alacağınız destek de önem taşımaktadır. Bu bağlamda Cadem Digital, bünyesinde sahip olduğu SIMULIA 3DExperience R2017x ile tasarlamak istediğiniz ürünlerinizin gerçek dünyada nasıl görüleceğini algılamanızda en büyük yardımcınız olacaktır.

Çalışmalarınızın en başından itibaren sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve sonuçlanması için her adımda bir sonraki aşamaya geçmeden o adım için planladığınız uygulamaların doğru olup olmadığını bilmek size verimli ve etkili bir çalışma ortaya çıkarmanın yollarını açacaktır.

Her zaman hayal edilen ve gerçekleşen aynı olmayabilir. İnsanlar çalışmalarını yaparken gözden kaçırdıkları birçok nokta olabilir. Hataların oluşmasını önlemek sizi hep başkalarının bir adım önünde tutacaktır. Bu durumun en etkili yolu ise ilgili çalışmayı simülasyonlar ile test etmek ve doğruluğundan emin olmaktır. 

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/finite-element-analysis-nedir/ linkinden ulaşabilirsiniz.