Üretimde Dijital Dönüşüm

Sürdürülebilirlik, uzun zamandır bütün dünyayı etkisi altına almış bir kavramdır. Gidişata bakıldığında uzun bir süre daha bu kavramı duymaya devam edeceğiz. Çünkü insanın yer aldığı her noktada, sürdürülebilir bir gelecek için dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm birçok farklı şekilde karşınıza çıkabilir. Yazımızın konusu olan üretimde dijital dönüşüm de bunlardan sadece bir tanesi. Burada dikkat çekici olan nokta ise dijital dönüşüm kavramıdır.

Ancak hemen öncesinde sürdürülebilirlik kavramı için kısa bir tanım yapmak daha iyi olur. Sürdürülebilirliğin temelinde, esas kaynakların sınırlı olduğu bilinci vardır. Bundan dolayı kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması ve yersiz tüketilmemesi gerekir. Teknoloji ise insanlığın bu noktaya varma çabalarının en büyük yardımcısıdır. Bundan dolayı dijital dönüşüm ile teknolojinin, işleri her alanda daha sürdürülebilir kılmaları amaçlanıyor.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Hem toplumsal hem de sektörel ihtiyaçlar için dijital teknolojilerden yararlanmak ve buna göre iş akışlarını değiştirmek, “Dijital dönüşüm nedir?” sorusuna cevap olabilir. Aslında anlatılmak istenen, alınan verimi artırma işidir. İhtiyaçlarımız doğrultusunda bulduğumuz geleneksel çözümler, sürdürülebilir bir dünya amacı taşımadığı için teknolojiden yardım alırız. Böylece elde ettiğimiz sonuçlar daha sürdürülebilir ve en önemlisi de daha verimli olur.

Yaratıcılık ve inovasyon, dijital dönüşümün iki ana kahramanı olarak sayılabilir. Çünkü hem teknolojiden yararlanmak hem de onu daha ileriye taşıyabilmek için her zaman yaratıcı ve inovatif olmak gerekir. Özellikle üretimde dijital dönüşüm sayesinde bu etkileri daha rahat görebiliriz. Yazının ilerleyen bölümünde yer alan “Dijital Dönüşüm Avantajları” başlığı altında bunlara daha çok değineceğiz. Şimdi dünyada dijital dönüşüm ne durumda, ona kısaca bir göz atalım.

Üretimde Dijital Dönüşüm

Dünyadaki Yeri

Teknoloji sayesinde artık farklı farklı toplumlardan ziyade bütün dünya olarak tek bir oluşumdan söz edebiliyoruz. Çünkü dünyadaki her noktanın birbiriyle olan bağlantısı, anlık ve kesintisiz bir şekilde gerçekleşiyor. 

Bundan dolayı dijital dönüşüm kavramı, dünya çapında Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler’in yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kurumlarda da uygulanan ve hakkında konuşulan bir kavramdır. Araştırmacılar dijital dönüşüm konusunda ülkeleri dört kategoride değerlendiriyor:

 • Durağan Ülkeler: İlerleme kaydedip durağanlaşmış olan ülkeler.
 • Öne Çıkan Ülkeler: Hızlı bir dijital dönüşüm gösteren ülkeler.
 • Riskli Ülkeler: Dijital gelişimi zayıf kalmış ülkeler.
 • Kabuğunu Kırmış Ülkeler: Dijital dönüşüme başlamış ve hızla adapte olan ülkeler.

Ülkemiz, 2010’un başlarında “Kabuğunu Kırmış Ülkeler” arasında yer alıyordu. Ancak firma ve kurumlar dijital dönüşümün önemini kavradıkça “Öne Çıkan Ülkeler”den biri hâline gelmeye başladık. Bundan dolayı her geçen gün yatırımcılar da ülkemizi verim elde edebilecekleri bir ticaret noktası olarak görmeye devam ediyor. Özellikle üretimde dijital dönüşüm sayesinde bunun faydalarını çok daha iyi bir şekilde fark edebiliyoruz.

Üretimde Dijital Dönüşümün Yeri ve Örnekleri

Artık bu noktada üretimde dijital dönüşüm kavramından bahsetmeye başlayabiliriz. Üretim dendiği için aklımıza direkt olarak firmalar gelebilir. Aslında firmaların da dijital dönüşümde iki ayrı noktası vardır. Bunlardan biri ana işlerin dışında yer alan, kontrol altında ve düzgün bir şekilde çalışılması gereken işlerdir. Muhasebe işleri buna örnek olarak verilebilir. Günümüzde bu işlemler yardımcı programlar sayesinde çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmektedir.

İkinci kısım da “üretimde dijital dönüşüm” olarak inceleyeceğimiz konudur. Burada kastedilen, firmaların üretim süreçlerinde dijital teknolojilerden ne kadar efektif bir şekilde yararlanabildikleridir. Otomotiv sektörünün otomasyon uygulamaları buna oldukça iyi bir örnektir. Şu an üretimde dijital dönüşüm kavramının doruk noktası budur, denebilir. Ancak gelecekte insan elinin hiç değmediği fabrikalar içerisinde üretim yapılması durumu artık bir hayal ürünü değil.

Üretimde dijital dönüşüm, henüz bütün sektörlerin üretim kısımlarında yer almıyor. Ancak otomotiv sektörü gibi dijital dönüşümün yer aldığı sektörler, başarılı örneklerden bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeleri kısaca aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Otomotiv sektörü gibi alanlarda, özellikle endüstriyel robotlar, üretim bandında firmalara büyük bir üretim hızı sağlamaktadır. Ayrıca enerji kullanımında da verim sağlayabilirler.
 • Havacılık ve savunma gibi sektörleri temel alarak aslında bütün sektörlerde büyük veri kullanımından söz edebiliriz. Yeni çözümler üretmede büyük verilerin işlenmesi oldukça kıymetlidir. Böylece gerekli olan ham madde ya da alınacak verim gibi konular daha sağlıklı hesaplanabilir.
 • Nesnelerin internet uygulamaları, endüstriyel donanım sektörlerinde kullanılan makineleri daha gelişmiş ve verimli bir duruma getirir. Bu şekilde firmaların dijitalleşme düzeyleri artarak üretim aşamalarının kontrolü daha efektif bir hâle gelmektedir.

Gün geçtikçe hayatımızdaki bütün sektörlere yayılan üretimde dijital dönüşüm, büyük firmaların ana odağı olmaya devam edecek. Çünkü her firmanın kendi sektöründe sürdürülebilir bir hâle gelebilmesi için dijital dönüşümden her şekilde faydalanması gerekmektedir.

Üretimde Dijital Dönüşüm

Avantajları Nelerdir?

Dijital dönüşüm kavramı temel hâliyle düşünüldüğünde elde edilecek en basit avantaj, evrak yükünden kurtulmak gibi görünür. Ancak bu yukarıda da bahsettiğimiz gibi dijital dönüşümün birinci kısmına hizmet eder. Üretimde dijital dönüşüm avantajları ise çok daha farklı ve ufuk açıcı düzeyde karşımıza çıkıyor. Genel olarak dijital dönüşüm kavramı düşünüldüğünde üretimde dijital dönüşüm avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Manuelden otomatiğe geçiş birçok noktada verim artışı sağlar.
 • Verilerin toplanması ve yönetilmesi çok daha kolay olur.
 • Üretim süreçlerinin kısalması maliyet ve zaman tasarrufu yaratır.
 • Müşteri deneyiminin de iyileşmesi ile firmalara olan bakış açısı olumlu bir hâle gelir.
 • Üretimde dijital olmak, firmaların yenilikler karşısında daha esnek bir hâl almalarını sağlar.

Rakiplerinin önüne geçmek, her firmanın öncelikle isteyeceği avantajlardan biridir. Bundan ötürü dijital dönüşüme erken adapte olmak ve güncel kalmak, şirket sahipleri tarafından önemli olarak değerlendirilmektedir.

Üretimde Dijital Dönüşüm Stratejisi

Dijital dönüşüme ayak uydurmak bir başlangıç noktasıdır. Bunu doğru bir stratejiyle yaparak rakiplerinizi yakalayabilir ya da onların önüne geçebilirsiniz. Yapılacak ilk şey, bakış açısını geniş tutarak doğru bir araştırma yapmaktır. Özellikle üretimde dijital dönüşüm ile alakalı olarak sadece rakiplerinizi değil, tüm dünyada ne tür uygulamaların yapıldığını da takip etmek gerekir.

Ayrıca yapacağınız her uygulamanın, firmanızın her bireyi tarafından anlaşılması gerek. Bunu bir şirket kültürü hâline getirmek, uzun vadede çok daha büyük kazanımlar anlamına gelecektir. En iyi yolu da gerekli eğitimlerin verilmesi noktasında sağlam adımlar atmaktır. Daha etkili bir verim elde edebilmek için dönüşüm sürecinde dış kaynaklardan yardım almaktan çekinmeyin.

Üretimde Dijital Dönüşüm ve Verimlilik

Verimlilik, üretimde dijital dönüşüm konusunun ana başlığı gibi düşünülebilir. Yazının birçok kısmında da dijital dönüşüm avantajları olarak verimden bahsettik. Çünkü dijital dönüşüm ile elde edilmek istenen ilk şey, her zaman verim olacaktır. 

Üretim aşamalarında elde edeceğiniz verim, dijital dönüşüm avantajları olarak sıraladığımız her bir maddeden daha iyi yararlanmanızı sağlar. Böylece firmanızın zamanını ve yatırımlarını daha sağlıklı bir hâle getirebilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Hizmetleri ve Cihazları

İzlemeniz gereken stratejiler konusunda dış kaynaklardan yardım almanın önemine kısaca değinmiştik. Bu dış kaynaklar, üretimde dijital dönüşüm sırasında sizlere hem teknik hem de eğitim temelli birçok destek sunabilir. Örneğin, Cadem Digital’den alacağınız hizmet sayesinde fiziksel üretime geçmeden önce gerçekçi simülasyonlar ile performans testi gibi avantajlara sahip olabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/blog/catia-3d-cizim-ornekleri/ linkinden ulaşabilirsiniz.