Kitlesel Özelleştirme için Seri Üretim
Çözümlere Bakın

Kitlesel özelleştirme için artan talebi nasıl karşılıyorsunuz?

Geleneksel işçilikten ilham alan en çağdaş imalatla tanışı

YENİ ZORLUKLARLA YÜZLEŞİN

Küresel operasyonları optimize edin, yerel taleplere uyum sağlayın

OEM’ler ve tedarikçiler, üretimi artırırken imalat faaliyetlerini “daha yalın” yönetme, faaliyetleri senkronize etme ve stokları azaltma konusunda mücadele ederler. Kalite süreçlerini daha iyi uygulamak, kontrol etmek ve üretimi optimize etmek için küresel operasyonlarında gerçek zamanlı görünürlüğe ihtiyaç duyarlar.

Düzenlemelere uyum sürecini yönetmek ve ürün kalitesini artırarak geri çağrılan ürün sayısını en aza indirmek ve tüm bunları yaparken kârlılığı dengelemek, bugünün rekabetçi ve kârlı üretimine yön veren önemli etkenlerdir.

Esnek olun, imalat süreçlerini özelleştirin:

icon

İmalat operasyonunda daha iyi görünürlük ve uyum sağlayın

icon

Tesis içi ve tesisler arası operasyonları tanımlayın, kontrol ve optimize edin

Hizmet Olarak Ürün

Üretimi artırırken envanteri ve hammaddeleri azaltın

icon

Kurumunuzda kalite yönetimini birleştirin ve standartlaştırın

icon

Esnek, dağıtılmış küresel işlemlerin daha iyi senkronizasyonunu sağlayın

STRATEJİYİ BENİMSEYİN

Küresel ve bölgesel beklentileri aşın

Hem tesis içinde, hem de tesisler genelinde gerçek zamanlı şeffaflık, küresel üretim ortamınızda ürün ve süreç kalitesini uyarlama, eşitleme ve sürekli geliştirme esnekliği sağlar.

3DEXPERIENCE® platformunun sunduğu çözümler kalite yönetimini birleştirir ve standartlaştırır, yalın üretime olanak tanır ve küresel/yerel yürütmeyi geliştirir. Daha iyi, daha hızlı kararlar almak ve performans hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için gerekli ayrıntı ve kapsam ile doğru ve zamanında bilgiler verir.

Daha yalın bir makine

İdeal olan, tesis optimizasyonu yoluyla esnek üretimi sürdürmektir: yalın süreçleri daha da yalın hale getirerek, sanal 3B planlama ve simülasyon uygulayarak ve üretim planlarını malzeme gereklilikleriyle sıkı bir şekilde senkronize ederek.

icon
Kitlesel Özelleştirme
ÇÖZÜMLER

Endüstriyel Çözüm Deneyimlerimizi Keşfedin

Akıllı Bağlantılı Sistemler

Elektro Hareketlilik Hızlandırıcısı

Elektrikli Araç (EV) yenilikçilerinin bulutta ya da tesiste, yeniliklerini rekabet edebilir maliyetlerle ve en uygun kalite ile pazara daha hızlı sunmalarını sağlar

Akıllı Bağlantılı Sistemler

Yalın Üretim Çalışması

Tesislerde ve tesisler genelinde üretim faaliyetlerinin görünürlüğünü, verimliliğini ve kontrolünü iyileştirin

Akıllı Bağlantılı Sistemler

Ulaştırma ve Mobilite

Çözümleri için tıklayınız