Tedarik Zinciri Planlaması Nedir?

Tedarik zinciri, bir işletmede bulunan ürünün veya hizmetin tedarikçiden müşteriye hareketini kapsayan süreci ifade eder. Bu süreç içerisinde örgütler, insanlar, teknoloji ve faaliyet sistemleri bulunur. Tüm işletme süreçlerinin iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Kaliteli bir şekilde yapılan tedarik zinciri planlaması ile tüm akış sorunsuz bir şekilde ilerler. Bu noktada son derece başarılı olan tedarik zinciri örnekleri mevcuttur.

Genel olarak tedarik zinciri planlaması tanımı, ham maddenin tedarik edilmesinden müşteriye ulaşana kadar servisle alakalı mal, veri akışı ve ürün yönetimini kapsar. Birçok kişi, tedarik zincirini lojistik ağı ile aynı kefeye koyar. Ancak lojistik, tedarik zincirinin bir bileşenidir. Yani bu ikisi, tam olarak aynı anlamı karşılayan işlemler değildir.

Günümüzde dijital tabanlı SCM sistemleri; ürün ya da hizmet oluşturma, perakendeciler, lojistik ağı gibi taraflar için malzeme taşıma ve yazılımları içerir. Aynı zamanda finansın, bilginin ileriye ve geriye yönelik akışını kolaylaştırır. Orijinal üreticiden nihai müşteriye kadar çok geniş bir alana sahiptir. Amacı ve avantajları, şirketler için oldukça kapsamlıdır. 

Gelişen teknolojiyle üretici ve müşteri arasındaki tedarik zinciri planlaması, daha karmaşık bir hâle gelmiştir. Bilgi akışı tek yönlü olmaktan çıkmış, çok yönlü olarak değişmiştir. Bu zorluğun biraz daha kolaylaşması için yazılım, tedarik zinciri planlamasında önemlidir. Depo yönetimi sistemleri ve kurumsal kaynak planlama sistemleri, bu konuya güzel bir örnek olabilir. 

Tedarik Zincirinin Fonksiyonları

Tedarik zinciri, ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen tüm süreci içerir. Ancak tüm sürecin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini sağlamak son derece zordur. Etkili şekilde yapılan bir planlama ise müşteri ve tedarikçi arasındaki bağı güçlendirebilir, maliyetleri en az seviyeye düşürebilir.

Doğru bir tedarik zinciri planlaması için belirli fonksiyonların göz önüne alınması gerekir. Aksi takdirde işletme, beklentilerine uygun bir çalışma gerçekleştiremeyebilir. Genel olarak aşağıda yer alan fonksiyonlara dikkat edilmesi önemlidir.

 • – Satın alma
 • – Operasyon
 • – Kaynak yönetimi
 • – Bilgi akışı

Yukarıdakilere uygun bir plan ile çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilir. Dilerseniz tedarik zincirinin fonksiyonlarını daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım.

Satın Alma

Tedarik zinciri planlaması için karşımıza çıkan ilk işlem, satın almadır. Bu aşama, ürünün üretilmesi için ham madde ve başka kaynakların bulunması ile alakalıdır. Malzemelerin herhangi bir gecikme olmadan teslim edilmesi için koordineli bir çalışma izlenmelidir. Satın alma işlemi için lojistik faaliyetlerinin doğru, hızlı ve az maliyetli olması beklenir. Aynı zamanda yüksek verim için artırılmış gerçeklik de kullanılabilir. 

Operasyon

Bir şirketin operasyon ekibi, planlama ve öngörü çalışmalarından sorumludur. Firma, üretime geçmeden önce çeşitli araştırmalar yapmalıdır. Siparişi vermeden önce pazar talebi, araştırılması gereken konulardan biridir. Ayrıca ekibin üretmesi gereken birim sayısı tahmin edilmelidir. Yapılan çalışmalara göre envanter yönetimi, üretim ve nakliye süreçleri ayarlanabilir. 

Bir ürünün fazla talep edilmesi, stok maliyetlerini artırabilir. Talep öngörülmediğinde ise firma, müşterilerin isteklerini karşılayamaz. Dolayısıyla maddi anlamda büyük bir zarara uğrayabilir. Tedarik zinciri planlaması sürecinde operasyon fonksiyonu kritik bir öneme sahiptir. Artırılmış gerçeklik gibi gelişmiş teknolojilerden operasyon fonksiyonunda yararlanmak mümkündür.

Kaynak Yönetimi

Ürünlerin üretilmesi için pek çok faktörün göz önüne alınması gerekir. Çünkü üretim aşamasında çok fazla ham madde, zaman, teknoloji ve emek tüketilir. İstenildiği gibi maksimum kâr sağlamak için tüm süreçler, etkili bir şekilde ilerletilmelidir. İşte tam olarak bu süreçte ürün yaşam döngüsünün en iyi biçimde ilerlemesi için kaynak yönetimi devreye girer.

Tedarik zinciri planlaması için kaynak yönetiminin önemli bir yeri vardır. Çünkü her şirket, üretimi çok fazla harcama yapmadan optimize etmeyi hedefler. Bunun için kaynakların doğru zamanda ve faaliyete tahsis edilmesi kararlaştırılır. İyi bir kaynak yönetimi sayesinde şirketler, üretimi daha verimli bir biçimde gerçekleştirir. Böylece üretim sırasında maddi anlamda tasarruf sağlanır. 

Bilgi Akışı

Bilgi akışı, tedarik zinciri planlaması konusunda karşımıza çıkan diğer tüm fonksiyonları etkili kılan önemli bir unsurdur. İş akışının ve iletişimin zayıf olması, tedarik zinciri açısından olumsuz bir etki yaratır. Dolayısıyla tedarik zinciri yanlış bir şekilde yönetilebilir. Bu durumla karşılaşmamak için şirketler, etkili bir iletişim ağına sahip olmalıdır. Ekipte bulunanlar da bu ağa uygun olacak şekilde hareket etmelidir.

Tedarik Zinciri Planlamasının Avantajları 

Tedarik zinciri planlaması, işletmeler açısından son derece faydalıdır. Doğru bir şekilde yapılan plan sayesinde markalar, kendisine değer katabilir. Tedarik zinciri yönetiminin sağladığı avantajları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralamamız mümkündür:

 • – Ürünler, zararsız ve hasarsız bir şekilde teslim edilir. Bu durum, müşteri memnuniyetini ve sürekliliği artırır.
 • – Planlı biçimde gerçekleştirilen tedarik zinciri, üretim maliyetlerini düşürür. Şirketler, maddi anlamda tasarruf sağlar.
 • – Kaynaklar doğru ve etkili bir biçimde kullanıldığından verimlilik artar.
 • – Üretim aksamadan devam eder.
 • – Taleplere hızlı şekilde cevap verilmesine olanak tanır.
 • – Öngörülemeyen durumlar karşısında zarar etmeyi engeller.
 • – Pazarda gerçekleşen olası değişimlere daha hazır olmayı sağlar.
 • – Lojistik masrafları azalır ve işletmeler, maddi anlamda tasarruf sağlar.
 • – Tedarik süreci çok daha hızlı bir biçimde gerçekleşir.

Tüm bu faydalardan yararlanmak için bir işletme, tedarik zinciri yönetimini planlı bir şekilde ilerletmelidir. Hatta konuyla ilgili uzman kişilerden destek alınmalıdır. Bu noktada verdiğimiz hizmetlerden yararlanarak siz de iyi bir tedarik zinciri yönetimine sahip olabilirsiniz.

Tedarik zinciri planlaması, önemli bir süreci temsil eder. Sağladığı faydalara bakıldığında önemi çok daha net bir şekilde anlaşılır. Müşteri hizmetlerini geliştirmek ve müşterilerin memnuniyetini artırmak açısından doğru stratejilerle ilerlemek gerekir. Tüm fonksiyonlar, iyi bir biçimde kontrol edildiğinde işletmenin rekabet gücü artar. Aynı zamanda işletme, kârlılık oranını da yükseltmeyi başarır. Aksaklıkların gözden kaçmaması, ürünlerin sorunsuz bir şekilde müşteriye ulaşması gibi durumlar, işletmeye profesyonellik katar.

Endüstride Tedarik Zinciri Yönetimi

İlerleyen teknolojiyle yeni ürünlerin üretilmesi, endüstri alanında gelişmelerin hızlanmasına olanak sağlar. Sanayileşmenin hızla gelişmesi, yapay zeka, otomasyon, makine öğrenimi gibi yeni teknolojiler, şirketlerin ürün ve hizmet üretimini değiştirir. Bu gelişmeler ise endüstrinin tedarik zincirine göre şekillendiğini gösterir.

Günümüzde endüstride tedarik zincirinin uygulama şekli bir hayli değişti. Eskiden bir bakım işlemi için makinenin bozulması beklenirdi. Ancak akıllı teknoloji, bu durumu şekillendirdi. Artık herhangi bir arıza olmadan önce uzman ekipler, sorunu kolay bir şekilde öğrenebilir hâle geldi. Bu sayede tedarik zincirinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi için rahatlıkla adım atılabiliyor. Tüm bunların yanı sıra tedarik zinciri yönetiminin endüstrideki temel amacının bir işletmeyi çok daha akıllı bir hâle getirmek olduğu da söylenebilir.

Geleneksel yöntemlere kıyasla tedarik zinciri yönetimi, endüstride çok daha avantajlıdır. Çünkü maliyet tasarrufu, planlama ve yürütmenin son derece başarılı bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Akıllı tedarik zinciri yönetimiyle müşteri talebi ve finansal hedefler aynı zamanda karşılanabilir. Böylece aşırıya kaçmadan ve stok fazlasına neden olmadan üretim gerçekleşir.

Endüstri alanında tedarik zinciri planlaması, ürünlerin verimli bir biçimde üretilmesini sağlar. Müşteriye ulaşana kadar her aşamanın sağlıklı olarak ilerlemesine olanak tanır. Herhangi bir hata durumunda ise kolayca müdahale edilebilir. 

Sağladığı faydalardan dolayı birçok işletme, SCM sistemlerinden yararlanır. Doğru tedarik zinciri planlaması ile rekabet alanında çok daha avantajlı bir hâle gelmeyi amaçlayan işletmeler, ürünlerin kalitesinden ödün vermeden müşteriye ulaşmasını hedefler.

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/plm-secmeden-once-dikkat-edilmesi-gerekenler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN