3DEXPERIENCE Nedir? Avantajları Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte mühendislik süreçlerinde 3DEXPERIENCE kavramı hayatlarımıza girdi. Peki “3DEXPERIENCE nedir?” Bu terim, bulut tabanlı teknolojilerle birlikte çalışan ve verilerin bulutta güvenli bir şekilde korunmasını sağlayan bir platformu ifade eder. Platform merkezine veriyi alır ve dijital modeller kullanır. Bu sayede iletişimi, işbirliğini ve karar vermeyi geliştirir. Kolektif çalışma ve yapılan işi basitleştirme amacıyla model tabanlı sistemlerden yararlanarak dijital dönüşümler elde eder.  Hem servis sağlayıcıyı ve kullanıcıyı birleştirir hem de bir pazar ortamı sunarak ticari bir platform yaratır. Ürün yenileştirmeden tasarıma, ürün geliştirmeden üretime, pazarlamadan teslimata kadar bütün süreçlerde çalışanları ve verileri bulut tabanlı ortamda birleştirir.

3DEXPERIENCE platformu 10’dan fazla endüstri dalında sektöre özel kullanım avantajı sunar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • – Taşımacılık ve Ulaşım
  • – Havacılık ve Savunma
  • – Endüstriyel Ekipman

Yukarıda yer almakta olan endüstri dalları ilgili platformunun kullanım alanlarına örnektir. Belirtilen sektörlerde mobil telefon ve tabletlerde, hem lokal sunucu üzerinden hem de bulut teknolojiyle uyum içinde çalışır. PLM yazılımlarıyla birlikte tasarım planlamalarını, modellemelerini ve internette online çalışan yazılımları kullanır. Böylece uygulamalar arasında kesintisiz, güncel ve hızlı veri paylaşımı sağlar.

3DEXPERIENCE platformunun temel avantajları verilerin analiz edilmesine ve toplanan verilerin birleştirilmesine yardımcı olmasıdır. Ürün geliştirme sürecini paylaşan bütün birimleri bu amaç çerçevesinde bir araya getirir. Verilerin güvenli bir ortamda bir toplanmasını ve geri bildirimlerle üretkenliğin artmasını sağlar. Tasarımdan simülasyona, veri yönetiminden yaşam döngüsü yönetimine kadar birçok alanda şirketin hareket kabiliyetini artırır. Bu sayede platform, PLM çözümleri ile ürünlerin sistematik bir ortamda programlanmasını, bir araya getirilmesini ve dağıtımını sağlar.

3DEXPERIENCE’ın Temel Özellikleri

3DEXPERIENCE, şirketlerin tasarımlarının, ürünlerin üretimi öncesinde denemelerle ve testlerle geliştirilmesini sağlar. Şirket içerisinde çalışanlarla veriyi birleştiren sistematik bir ağ oluşturur. Küçük sermayeli yerel şirketlerden uluslararası kurumsal holdinglere kadar her ölçekteki şirket için koordineli bir çalışma sistematiği ortaya koyar. Böylelikle sıfır hata politikası kapsamında birlikte çalışmanın verimliliği; ürün geliştirme ekiplerinin, yöneticilerin ve ilgili birimlerin koordinesiyle artar. Şirketin operasyonel süreçleri verimli hale gelirken çalışanların gelişmesi için de farklı iş modellerini ortaya çıkarır. Üreticiden satıcıya, bayiden taşerona, acentadan tüketiciye kadar platformda bulunan herkesi birbirine bağlar.

Cadem Digital, işbirliğine dayanan sistematik çözümlerini, 3DEXPERIENCE platformunda sektöre ve şirkete özel hazırladığı PLM danışmanlığı hizmeti uygulamalarıyla sunar. Ulaştırmadan havacılık sektörüne, otomotivden ve endüstriyel ekipmandan savunma sanayine kadar birçok endüstri dalında işbirliği ortamı yaratır.

3DEXPERIENCE Platformunun Avantajları Nelerdir?

3DEXPERIENCE platformu üreticiden tüketiciye kadar her süreçte verimi ve memnuniyeti artırmaya yarar. Yeni teknolojilere ulaşmak amacıyla Ar-Ge, mühendislik, tasarım, üretim ve pazarlamada birçok yeteneği bir araya getirir. Bu sayede üretimden önce test ettiği ürünü pazara hızla sunar. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak amacıyla sanal paylaşımlar yapar ve tüketiciden gelen geri besleme sayesinde sistemi geliştirir. Bu sebeple platformun avantajları ve faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • – Gelişmiş veri toplama sistemleri 
  • – Etkin veri yönetimi
  • – Verimliliğin artması
  • – Esneklik kazanma
  • – Düşen maliyet ve zamandan tasarruf
  • – Gelirlerin artması
  • – Geliştirilen tüketici deneyimi ve müşteri memnuniyeti   

Dijital Dönüşüm

Endüstrideki sektörler zaman içinde analog sistemlerden otomasyona yönelik süreçlere geçiş yapar. Dijital dönüşüm, farklı endüstri dallarındaki sektörel gereksinimlerin rekabet ortamında dijital teknolojiler kullanılmasıyla giderilmesidir. Bu süreçte, endüstri dallarının iş akışlarıyla birlikte yetenekleri gelişir ve sanal bir kültür yapısı ortaya çıkar. Dijital dönüşüm bütün çalışanların alışkanlıklarının değişmesini hedefleyen dinamik bir yapıdır. 

3DEXPERIENCE platformu ile dijital değişim kurumsal hale geldiğinde, çalışanın iş gücündeki gelişme süreçleri ve iş modelleri sistematik bir yapı oluşturur. İnsandan sürece, teknolojiden sektöre kadar bütün sistemi yönetmeyi ve sürdürülebilir bir yapıya getirmeyi amaç edinir. Böylece ilgili platform ile dijital dönüşüme geçiş birçok teknolojik aracı şirketlerin kullanımına sunar ve yeni teknolojilerle desteklenir.

Sanal Prototipleme

Prototip, üretim sürecinden önce mal veya hizmete yönelik fiziksel ya da dijital bir ürünün, tasarım aşamasında üretilmeden önceki ilk örneğidir.  Endüstriyel gelişim, sektörleri pazarda hızlı hareket etmeye zorladığından, en kaliteli ürün en kısa zamanda piyasaya sunulmalıdır. Sanal prototipleme, tasarlanan ürünün dijital ortamda biçimlendirilmesi, test edilmesi ve analizidir. Bu noktada 3DEXPERIENCE platformu simülasyonları, bir ürünün kullanımından önceki tüketim özelliklerini görmeyi kolaylaştırır. Dijital ortamda geliştirilen birçok tasarım tipini uygulama imkânı sağlar. Ürünlerin dijital imajlarını çıkarmak amacıyla 3D modellemeler kullanırken CAD yazılımı sürecini esas alır ve analizler yapar. 

Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde esneklik ve mühendisliğe yönelik yaratıcılık sağlar. Zamandan kazandıran bu uygulama üretim maliyetini düşürürken mühendisliğe bağlı kabiliyetlerin artmasını sağlar. Bu sayede iyileştirmeler hızla işlenir ve piyasada nitelikli bir ürünle yer almak kolaylaşır. Sanal prototipleme, ürün geliştirme sürecinin çevresel etkisini azaltmada da çok önemli bir rol oynar. Fiziksel prototiplerin ihtiyacını en aza indirir ve tasarım sürecinde oluşan malzeme atığının miktarını azaltır.

Bulut Tabanlı Platform

Bulut tabanlı platform, bulut teknolojisi kullanımında; akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlarla ulaşılabilen ve internet tabanlı bilişim hizmetiyle çalışan bir veri depolama sistemidir. Verilerin paylaşımını sağlayan platform, yere ve zamana bağlı kalmaksızın işlem yapma imkânı sunar. Sistemde; yazılımlar, ağlar, veri tabanları, sunucular ve analitikler yer alır.

Platform, bulut ortamında CATIA nitelikli özellikler sunar. Yenileştirme ve geliştirme süreçlerini hızlandırır. Böylece rekabetçi ortamda ürünü pazara hatasız ve kolayca sunar. Disiplinler arası sistem geliştirmeleri sayesinde risk yönetimi yaparak yedekleme ve yazılım yükseltmeleri sorunlarını çözer. Dolayısıyla modelleme, tasarım, simülasyon, test, üretim ve iş süreçlerini birleştirir. Bu süreçte Dassault Systèmes endüstri çözüm deneyimlerinin odak noktasıdır. Çözüm ortağı Cadem Digital aracılığıyla siz de 3DEXPERIENCE CATIA sayesinde simülasyona yönelik sanal tasarım ve dijital ürün sistemini kurabilirsiniz. Böylelikle şirketinizin deneyimini, çevrimiçi işbirliğini ve yaratıcılığını artırabilirsiniz. Bu da sizlere farklı taslaklar oluşturmak ve modellemeler yapabilmek için optimum seviyede koordinasyon sunar.

3DEXPERIENCE Platformunun Farklılıkları

3DEXPERIENCE platformu proje çalışmalarında ve programlarda birimlerin uyumlu çalışmasını sağlar. Yöneticiler, verilere güvenli bir erişim sağlamanın faydasını, tedarikçilerle ve müşterilerle kurdukları iletişimde görürler. Şirketin paydaşlarıyla eş zamanlı ve eşgüdüm içinde çalışması sonucunda verimlilik artar. Birimler tek bir platformda çalıştığında işbirliği imkânları çoğalır, zamandan kazanılır ve maliyetler düşer. İletişimin takip edilebilir olması sorunların hızlı çözülmesini sağlayarak görünürlüğü artırır. Dassault Systèmes sunucularında toplanan hem bilgiler hem de veriler, istendiğinde belirlenen ve yetkilendirilen birimlerle paylaşılır.

Üretimde güncellemeleri yönetebilmek her mühendisin gereksinimidir. Veri yönetiminde platforma erişebilme kolaylığı mühendisler için verimli bir çalışmanın anahtarıdır. Söz konusu platformda tasarıma yönelik sistematik değişikliklerin kontrol edilmesi kolaydır. Bu sayede izin yönetimi, yetkilendirme, önceliklendirme ve ürün olgunluğu gibi veri yönetimi yeteneklerinden faydalanma imkânı ortaya çıkar. Platformda güncellemeler, yükseltmeler, hizmete yönelik özel paketler ve paket indirmeler gibi yazılım güncellemeleri otomatik olarak yapılır. Veri kurtarma programlarına, yedeklemelere, güvenlik ağlarına, internet ağ altyapısına ve depolamaya gereksinme azalır. Soğutmayla ilgili sıkıntılar, sunucu alanı, güvenlik ve koruma gibi konularda otomatik çözümler sunar.

İnovasyonu benimsemek için siz de Dassault Systèmes’in çözüm ortağı olan Cadem Digital’in sizlere sunduğu çözümleri inceleyebilir ve teknolojiyi iş süreçlerinize etkili bir şekilde entegre edebilirsiniz.1990 yılından beri kendi sektörlerinde önde gelen şirketler, Cadem Digital sayesinde PLM (Product Lifecycle Management) uygulamasıyla, ENOVIA’nın etkin ve verimli endüstri çözümleri hizmetinden yararlanmaktadır. ENOVIA, tüm işletmelerde ölçeklenebilir bir yapıda tasarım ve analiz yazılımlarının yönetilmesini sağlar.

Önceki yazımıza https://cademdigital.com.tr/entegre-urun-veri-yonetimi-pdm-muhendislik-sureclerinde-verimliligi-artirmak/ linkinden ulaşabilirsiniz.